Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

3549 faa3 500
Reposted fromministerium ministerium viarajska rajska
noniron
9016 9662 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viapanimruk panimruk
noniron
THE BEST KISS IS THE ONE THAT HAS BEEN EXCHANGED A THOUSAND TIMES BETWEEN THE EYES BEFORE IT REACHES THE LIPS
noniron
4706 c7bd
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viapimpmyheart pimpmyheart
noniron
6391 4d34 500
Reposted fromrol rol viapanimruk panimruk
7847 82db
Reposted fromscreamscence screamscence

July 01 2015

noniron
3507 627a 500
Reposted fromkjuik kjuik viabzium bzium
3939 36b0
Reposted fromLauderdak Lauderdak viacupofcinamon cupofcinamon
noniron
5893 c243

June 23 2015

1875 a797 500
Reposted fromtwice twice viapanimruk panimruk

June 19 2015

noniron
Przez dłuższy czas wpatrywała się w podłogę.
– Jak żyć, gdy już nie chce się dłużej żyć? Ile razy sam sobie zadawałem to pytanie? – pomyślałem. – Po jednym dniu naraz – odpowiedziałem cicho. – Po jednym dniu naraz.

Richard Paul Evans - Na rozstaju dróg
noniron
wyobraź sobie, że w jednym czasie każdy z nas miłowałby wrogów swych…
bez paniki! nie! nie przez sześćdziesiąt lat
przez sześćdziesiąt minut tylko
jak by wyglądał świat? raj, po prostu raj…
nienawiść skreślić z map-nie na sześćdziesiąt lat
na sześćdziesiąt minut tylko
jak by wyglądał świat? raj, po prostu raj…
dlaczego mówią, że kocha jak pies, wierny jak pies?
czemu nie człowiek?
że kocha jak człowiek
że wierny jak człowiek
że dobry jak człowiek nie chleb...

Strona B - Po prostu

June 17 2015

noniron
7279 17bc
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma viabzium bzium
noniron
8244 ef84
"Niewidzialna czerwona nić łączy tych, których przeznaczeniem było się spotkać, niezależnie od czasu, miejsca czy okoliczności. Ta nić może się rozciągać lub splątać, ale nigdy się nie przerwie."
 - przysłowie chińskie

June 16 2015

5787 eb8b

siopold:

halluzinationguillotine:

this always calmed me

that piece of paper is one of the most overwhelmingly graceful things in the universe

Reposted fromdespair-madoka despair-madoka viabzium bzium
2454 89c8 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viacupofcinamon cupofcinamon

June 14 2015

If someone ever says you’re weird, say thank you.
— Ellen DeGeneres (via purplebuddhaproject)
Reposted fromwestwood westwood viafajnychnielubie fajnychnielubie
noniron
Reposted fromgruetze gruetze viacupofcinamon cupofcinamon
noniron
3606 e95b
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka

June 11 2015

3393 58a5 500
Reposted fromzank zank viarajska rajska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...